Ackordsbouppteckning 2022

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som rekonstruktör att upprätta en ackordsbouppteckning.

En begäran om ackordsförhandling ska göras skriftligen. Skrivelsen ska innehålla ett ackordsförslag som anger hur mycket gäldenären bjuder i betalning och när betalningen ska ske samt om säkerhet har ställts för ackordet och vad den i så fall består av. Till skrivelsen skall fogas en förteckning över boets tillgångar och skulder som har upprättats av rekonstruktören (ackordsbouppteckning).

I bouppteckningen ska tillgångarna tas upp till noggrant uppskattade värden. Om möjligt ska det även lämnas specificerad uppgift om de värden som i bokföringshandlingarna har åsatts tillgångarna eller, när sådan värdering inte har gjorts, om anskaffningskostnaden. Bouppteckningen ska vidare innehålla uppgift om varje borgenärs namn och postadress.

Denna mall hjälper dig att upprätta den ackordsbouppteckning som enligt lag ska upprättas.

(ID 4923)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn