Affärsplan

Affärsplanen är ett levande dokument som förändras övertiden. Det är ett internt verktyg som hjälper dig både när du är i processen att starta upp din verksamhet och när du vill vidareutveckla din befintliga verksamhet. Du kan även använda valda delar av affärsplanen vid externa kontakter.

Affärsplanen ska bland annat innehålla information om verksamhetskritiska faktorer så som marknad, konkurrenter och behovet av kapital.MALLAR I AFFÄRSPLAN
Affärsplan 2022
Affärsplan Engelsk 2022
Affärsprojektplan 2022
Checklista marknadsundersökning 2022
Checklista upprättande av affärsplan 2022
Ekonomihandbok 2022
Kommunikationsplan 2022
Marknadsplan 2022