Affärsplan

Affärsplanen är ett levande dokument som förändras övertiden. Det är ett internt verktyg som hjälper dig både när du är i processen att starta upp din verksamhet och när du vill vidareutveckla din befintliga verksamhet. Du kan även använda valda delar av affärsplanen vid externa kontakter.

Affärsplanen ska bland annat innehålla information om verksamhetskritiska faktorer så som marknad, konkurrenter och behovet av kapital.MALLAR I AFFÄRSPLAN
Affärsplan 2020
Affärsplan Engelsk 2020
Affärsprojektplan 2020
Checklista marknadsundersökning 2020
Checklista upprättande av affärsplan 2020
Ekonomihandbok 2020
Kommunikationsplan 2020
Marknadsplan 2020