Affärsplan

Affärsplanen är ett levande dokument som förändras övertiden. Det är ett internt verktyg som hjälper dig både när du är i processen att starta upp din verksamhet och när du vill vidareutveckla din befintliga verksamhet. Du kan även använda valda delar av affärsplanen vid externa kontakter.

Affärsplanen ska bland annat innehålla information om verksamhetskritiska faktorer så som marknad, konkurrenter och behovet av kapital.MALLAR I AFFÄRSPLAN
Affärsplan 2021
Affärsplan Engelsk 2021
Affärsprojektplan 2021
Checklista marknadsundersökning 2021
Checklista upprättande av affärsplan 2021
Ekonomihandbok 2021
Kommunikationsplan 2021
Marknadsplan 2021