Ägardirektiv

I ett ägardirektiv kan ni som ägare klargöra vad ni har för intentioner för bolaget. Ett tydligt ägardirektiv minskar risken för att konflikter uppstår på grund av oklarheter. Det gör också styrelsens jobb enklare då målen för deras arbete är tydligt uppställda.MALLAR I ÄGARDIREKTIV
Frågebatteri för utarbetande av ägardirektiv 2023
Ägardirektiv 2023