Agentavtal och återförsäljare

Agentavtal är ett avtal där agenten, till exempel säljer en tillverkares produkter till butiker, i eget namn och där han bara förmedlar order - inte de fysiska varorna eller produkterna. En agent får vanligtvis provision på det förmedlade värdet.

Återförsäljaravtal är ett avtal mellan till exempel en detaljist eller grossist och en tillverkare eller importör.

Några viktiga punkter som bör ingå i ett agentavtal är:

- beskrivning av de ingående parterna
- syftet med avtalet och vilka de ingående produkterna är
- på vilket geografiskt område som agenten ska verka
- agentens uppgift och befogenheter
- hur agentens ersättning beräknas
- konkurrensklausulMALLAR I AGENTAVTAL OCH ÅTERFÖRSÄLJARE
Agentavtal - Tysk 2019
Agentavtal 2019
Agentavtal Engelsk 2019
Avtal om lagerhållning (Centrallager och konsignation) 2019
Checklista agentavtal 2019
Checklista återförsäljaravtal 2019
Exklusivitetsklausul 2019
Exklusivitetsklausul Engelsk 2019
Återförsäljaravtal - Tysk 2019
Återförsäljaravtal 2019
Återförsäljaravtal Engelsk 2019