Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan de största ägarna i ett bolag och reglerar verksamheten samt fastställer styrelsernas sammansättning, bolagets högsta ledning, finansiering och försäljning av aktier. Några viktiga punkter som bör finnas med är:

- vilka som är ingående delägare
- bolagets ändamål
- vad som gäller för bolagsstämma och styrelse
- arbetsfördelning mellan delägare
- fördelning av eventuellt överskott
- hur aktierna ska värderas

Aktieägaravtalet är ett avtal mellan privatpersoner och därför gäller Avtalslagen (1915:218) men inte Aktiebolagslagen.MALLAR I AKTIEÄGARAVTAL
Aktieägaravtal (50-50 - Inträde i existerande bolag) 2019
Aktieägaravtal (50-50 - Nybildat bolag) 2019
Aktieägaravtal (Flera parter med drag along och tag along) 2019
Aktieägaravtal (Flera parter med majoritetsägare) 2019
Aktieägaravtal (Flera parter utan majoritetsägare) 2019
Aktieägaravtal 2019
Aktieägaravtal Engelsk 2019
Checklista aktieägaravtal 2019
Depositionsavtal (Aktier) 2019
PM Aktieägaravtal - vad är det?