Allmänna lagkrav

Som arbetsgivare är du skyldig att följa ett stort antal regelverk, och antalet skyldigheter ökar i takt med antalet anställda i verksamheten. I den kategorin finner du mallar som gör det enklare att identifiera vilka krav som behöver uppfyllas beroende på hur många anställda du har i din verksamhet.MALLAR I ALLMÄNNA LAGKRAV
Lagstadgade krav antal anställda en översikt 2023
Lagstadgade krav antal anställda en översikt Engelsk 2023
Årshjul anställda i företaget 2023
Årshjul för företagare 2023