Allmänna villkor för konsulttjänster (Allmänt) 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta allmänna villkor för konsulttjänster.

En konsult är en ekonomisk, juridisk, medicinsk, teknisk eller annan specialist som anlitas av företag, organisationer eller privatpersoner för råd eller tidsbegränsade uppdrag. Konsulter kan vara egna företagare, solokonsulter, eller anställda av ett konsultföretag. De som är anställda på företag kan antingen jobba i ett team med flera konsulter eller på egen hand komma ut och jobba hos kunden i likhet med en vanlig anställd.

Ett företag kan ta in en konsult för att få in expertkunskap inom ett område där det behövs. För att garantera kvalitet m.m. inom konsulttjänster finns ofta legitimeringsregler med krav på utbildning, praktik etc. Dessa utfärdas av statliga myndigheter (t.ex. Socialstyrelsen för läkare och psykologer och Kommerskollegium för revisorer) eller av yrkesföreningar (t.ex. Advokatsamfundet).

(ID 4032)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn