Alternativa tvistelösningar

Det finns andra sätt att lösa en tvist än att låta en domstol avgöra den. Några exempel härpå är medling och skiljeförfarande. För konsumenter finns särskilda regler avseende vissa typer av alternativa tvistelösningar.

I den här kategorin finner du de mallar du behöver för alternativ tvistlösning.UNDERKATEGORIER TILL ALTERNATIVA TVISTELÖSNINGAR
Medling
Skiljeförfarande
Tvisteförhandling