Anmodan till hyresgäst att vidta rättelse enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att anmoda hyresgäst att vidta rättelse enligt 12 kap. 25 § 2 st. jordabalken.

Enligt 12 kap. 25 § jordabalken är en hyresgäst skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen är ansvarig inte bara för störningar orsakade av hyresgästen själv, utan även för störningar orsakade av familjemedlemmar och besökare. Den som bryter mot stadgandet riskerar att få sin hyresrätt uppsagd.

Först måste dock hyresgästen anmodas att vidta rättelse för att omedelbart komma tillrätta med störningarna. Mallen kan enkelt fyllas i och hjälper dig därmed att upprätta denna anmodan.

(ID 3507)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn