Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om begäran om dispens beträffande en tvingande bestämmelse om arrende i jordabalken.

Om ett arrendeavtal innehåller en bestämmelse som strider mot en tvingande bestämmelse i jordabalken kan arrendenämnden, i vissa fall och om det är av stor betydelse för parterna, medge dispens så att bestämmelsen i parternas avtal gäller framför jordabalkens tvingande bestämmelse.

Denna mall låter dig enkelt fylla i vilken bestämmelse i arrendeavtalet det gäller och vilken paragraf i jordabalken den bryter mot. Du kan därefter skicka in ansökan till arrendenämnden.

(ID 3470)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn