Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Bostadsarrende 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jordägare att upprätta en ansökan om begäran om medling beträffande bostadsarrende.

För att ändra villkoren i ett avtal om bostadsarrende måste arrendeavtalet sägas upp. Om någon uppgörelse inte kan träffas angående avtalets innehåll är det enligt 10 kap. 6 a § jordabalken möjligt att hänskjuta tvisten för medling hos arrendenämnden.

Denna mall låter dig som jordägare enkelt upprätta en ansökan enligt ovan. Mallen kan enkelt och snabbt fyllas i för att sedan skickas till arrendenämnden. Kopia på ansökan ska skickas till arrendatorn.

(ID 3472)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn