Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om begäran om uppskov med avflyttning beträffande anläggningsarrende.

Vid uppsägning av arrendeavtal finns det möjlighet att få uppskov med avflyttningen enligt 11 kap. 6 b § jordabalken.

Såväl jordägaren som arrendatorn har möjlighet att begära uppskov med att flytta. Arrendenämnden kan endast bevilja ett års uppskov räknat från arrendetidens utgång. Glöm inte att arrendenämnden endast kan pröva frågan om arrendeavtalet är besittningsskyddat.

Denna mall låter dig enkelt ansöka om begäran om uppskov med att flytta. Mallen kan enkelt och snabbt fyllas i för att sedan skickas till arrendenämnden.

(ID 3474)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn