Ansökan ang lantmäteriförrättning 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan angående lantmäteriförrättning.

En lantmäteriförrättning görs på uppdrag av dig som fastighetsägare. I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs enligt lagar och förordningar.

En ansökan om lantmäteriförrättning ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. I ansökan beskrivs vilken form av hjälp som efterfrågas och vilka fastigheter som berörs.

I denna mall berör ansökan anläggningsförrättning och bildande av samfällighetsförening.

(ID 3475)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn