Anställning till 67 år

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg.

En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrättMALLAR I ANSTÄLLNING TILL 67 ÅR
Skriftligt besked att lämna anställning - 67 år 2019