Anställning till 68 år

Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år ska arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst två veckor i förväg.

En arbetstagare som har fyllt 68 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrättMALLAR I ANSTÄLLNING TILL 68 ÅR
Skriftligt besked att lämna anställning - 68 år 2023