Anställningsavtal

Anställningsavtal eller anställningskontrakt är de dokument som beskriver vilka anställningsvillkor arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. Lagen om anställningsskydd (LAS) och olika kollektivavtal reglerar de anställningsformer som finns.

Det finns två huvudtyper av anställningsformer:

- tillsvidareanställning (fast anställning), innebär att anställningen gäller tills vidare.
- tidsbegränsad anställning (visstidsanställning), innebär att anställningen varar under en viss tid.

DokuMera tillhandahåller mallar som är standardiserade och därför ej branschspecifika. Vid situationer som kräver anpassning av dokumenten till verksamhetskritiska situationer krävs expertkontakt för att säkerställa att dokumenten är korrekt anpassade för den unika situationen.

DokuMera samarbetar med ett stort antal experter inom ett flertal olika områden. Du finner dem under "Sakkunnig expertis" i menyn till vänster.MALLAR I ANSTÄLLNINGSAVTAL
Anmälan om bisyssla 2019
Anställningsavtal allmän visstidsanställning 2019
Anställningsavtal allmän visstidsanställning Engelsk 2019
Anställningsavtal allmänt 2019
Anställningsavtal allmänt Engelsk 2019
Anställningsavtal bilaga bonus 2019
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2019
Anställningsavtal bilaga sekretess 2019
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2019
Anställningsavtal korta visstidsanställningar med timlön 2019
Anställningsavtal provanställning 2019
Anställningsavtal säsongsarbete 2019
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2019
Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2019
Anställningsavtal verkställande direktör 2019
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2019
Anställningsavtal vikariat 2019
Anställningsavtal visstid arbetstagare fyllda 67 år 2019
Anställningsbevis 2019
Anställningsintyg 2019
Anställningsintyg Engelsk 2019
Avtal om extraordinär utbildning 2019
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2019
Bekräftelse om tillsvidareanställning 2019
Checklista anställningsavtal 2019
Praktikavtal 2019
Överenskommelse om distansarbete 2019