Anställningsavtal

Anställningsavtal eller anställningskontrakt är de dokument som beskriver vilka anställningsvillkor arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. Lagen om anställningsskydd (LAS) och olika kollektivavtal reglerar de anställningsformer som finns.

Det finns två huvudtyper av anställningsformer:

- tillsvidareanställning (fast anställning), innebär att anställningen gäller tills vidare.
- tidsbegränsad anställning (visstidsanställning), innebär att anställningen varar under en viss tid.

DokuMera tillhandahåller mallar som är standardiserade och därför ej branschspecifika. Vid situationer som kräver anpassning av dokumenten till verksamhetskritiska situationer krävs expertkontakt för att säkerställa att dokumenten är korrekt anpassade för den unika situationen.

DokuMera samarbetar med ett stort antal experter inom ett flertal olika områden. Du finner dem under "Sakkunnig expertis" i menyn till vänster.MALLAR I ANSTÄLLNINGSAVTAL
Anmälan om bisyssla 2023
Anställningsavtal bilaga bonus 2023
Anställningsavtal bilaga bonus Engelsk 2023
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2023
Anställningsavtal bilaga konkurrens Engelsk 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2023
Anställningsavtal korta visstidsanställningar med timlön 2023
Anställningsavtal personlig assistent 2023
Anställningsavtal provanställning 2023
Anställningsavtal provanställning Engelsk 2023
Anställningsavtal särskild visstid Engelsk 2023
Anställningsavtal särskild visstidsanställning 2023
Anställningsavtal säsongsarbete 2023
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2023
Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2023
Anställningsavtal verkställande direktör 2023
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2023
Anställningsavtal vikariat 2023
Anställningsavtal vikariat Engelsk 2023
Anställningsbevis 2023
Anställningsintyg 2023
Anställningsintyg Engelsk 2023
Avtal om distansarbete 2023
Avtal om distansarbete Engelsk 2023
Avtal om extraordinär utbildning 2023
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2023
Bekräftelse om tillsvidareanställning 2023
Checklista anställningsavtal 2023
Praktikavtal 2023
Skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse Engelsk 2023
Skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse2023