Apportemission

Apportemission är en nyemission av aktier genom betalning med apportegendom, dvs. annan egendom än kontanter.

Apportegendomen kan i princip utgöras av vilken tillgång som helst, såsom aktier, fastigheter och maskiner.

Ett exempel på en apportemission är när ett företag köper ett annat, och de köpta aktierna betalas med nyemitterade aktier i det apporterande (köpande) bolaget.

Det är bolagsstämman som beslutar om en apportemission.