Arbetsmiljöhandbok

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär något förenklat att du ska utreda vilka brister och risker som finns på arbetsplatsen, dokumentera dessa samt vidta åtgärder för att minska eller helst eliminera dessa. Med hjälp av en arbetsmiljöhandbok kan du enkelt strukturera och dokumentera företagets arbetsmiljöarbete. På så sätt kan du enkelt se vilka åtgärder som har vidtagits och vad som återstår att göra.MALLAR I ARBETSMILJÖHANDBOK
Arbetsmiljöhandbok 2023