Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar, eller arbetsplatsmöten som de också kallas, ger alla anställda en möjlighet att bli delaktiga i beslutsprocessen på arbetsplatsen. Träffarna skall helst förläggas med utgångspunkt från att så många medarbetare som möjligt kan delta.

En förutsättning för att arbetsplatsträffen skall fungera är att det finns tydliga mål för verksamheten och att uppgifter och befogenheter delegeras till arbetsledarnivå.MALLAR I ARBETSPLATSTRÄFFAR
Dagordning arbetsplatsträff 2022
Kallelse arbetsplatsträff 2022
Policy arbetsplatsträffar 2022
Protokoll arbetsplatsträff 2022