FK 9210 Arbetsskadeanmälan

Format: Acrobat-mall (4 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att fylla i en anmälan om arbetsskada (LAF), olycksfall i arbetet, olycksfall vid färd till eller från arbetet och sjukdom eller annan ohälsa som uppkommit i arbetet, och personskada (LSP), skador bland värnpliktiga m.fl., i enlighet med blankett fastställd av Försäkringskassan efter samråd med Arbetsmiljöverket.

Som arbetsgivare ska du anmäla skador till Försäkringskassan. Du ska även samråda med arbetsplatsens skyddsombud om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan. Det är viktigt att alla arbetsskador anmäls till Försäkringskassan, som i sin tur meddelar Arbetsmiljöverket. Uppgifterna på anmälan används som underlag för arbetsskadestatistiken. Blir den anställda sjukskriven på grund av en arbetsskada får personen sjuklön eller sjukpenning som vanligt.

En anställd som skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Försäkringen gäller för alla som förvärvsarbetar; anställda, uppdragstagare och egna företagare. Försäkringen gäller även vissa studerande som utsätts för särskilda risker under utbildningen.

Detta är en dokumentmall från Försäkringskassan, blankett FK9210. Vid varje tidpunkt finns även möjligheten att ladda ned senaste version via Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se.

(ID 4241)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Personalhandbok 2023