Attestrutiner

Att attestera är att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument, t.ex. godkänna en faktura. Attestrutiner är en del av ett företags interna kontrollsystem och bekräftar att en affärshändelse överensstämmer med företagets regelverk och beslut. Bra attestrutiner minskar risken för missförstånd och besparar alla inblandade från mycket bekymmer.MALLAR I ATTESTRUTINER
Attestinstruktion 2019
Checklista attestrutiner 2019
Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2019
Firmateckningsinstruktion 2019
Namnteckningsprov med signatur 2019