Attestrutiner

Att attestera är att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument, t.ex. godkänna en faktura. Attestrutiner är en del av ett företags interna kontrollsystem och bekräftar att en affärshändelse överensstämmer med företagets regelverk och beslut. Bra attestrutiner minskar risken för missförstånd och besparar alla inblandade från mycket bekymmer.MALLAR I ATTESTRUTINER
Attestinstruktion 2022
Checklista attestrutiner 2022
Firmateckningsinstruktion 2022
Namnteckningsprov med signatur 2022
Policy för attestinstruktion 2022