Avtal

Viktiga avtal som rör styrelsen i ett företag kan t.ex. vara anställningsavtal för verkställande direktör, sekretessförbindelser m.m. Genom avtalsundertecknande kan man undvika och skydda sig mot t.ex. ekonomiska förluster.