Avtal aktieöverlåtelse

Vid köp av aktier är det bra om man upprättar ett köpeavtal som reglerar överlåtelsen, ett så kallat aktieöverlåtelseavtal, vilka förpliktelser säljaren har, vad köparen kan förväntas få för pengarna samt en skadeståndsklausul om något skulle gå fel etc.

Priset (marknadsvärdet) på en marknadsnoterad aktie framgår av den aktuella börskursen. En avräkningsnota är en skriftlig handling som upprättas vid köp eller försäljning av aktier och andra värdepapper medan ett aktiebrev är ett bevis på att någon har andelsrätt i ett aktiebolag. Apport innebär att en person (fysisk eller juridisk) får teckna aktier i ett aktiebolag mot att han skjuter till apportegendom (fastigheter, varulager och liknande).MALLAR I AVTAL AKTIEÖVERLÅTELSE
Agenda för tillträde av aktier 2023
Avräkningsnota 2023
Avräkningsnota Engelsk 2023
Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2023
Avtal om överlåtelse av aktier (Apport) 2023
Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2023
Avtal överlåtelse av aktier (Kort avtal) Engelsk 2023
Checklista företagsförvärv 2023
Köparens garantier 2023
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2023
Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2023
Säljarens garantier 2023
Tidsplan företagsförvärv 2023
Tilläggsköpeskillingsklausul 2023
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2023