Avtal rörelseöverlåtelse

Vid en rörelseöverlåtelse eller inkråmsaffär köps själva rörelsen i ett företag, t.ex. materiella anläggningstillgångar (maskiner, kontorsmöbler, varulager), immateriella rättigheter (varumärken) och andra rättigheter (olika typer av avtal).

Vid en överlåtelse kan köparen betala helt eller delvis, genom att ta över vissa skulder och andra förpliktelser som är kopplade till de tillgångar som köps.MALLAR I AVTAL RÖRELSEÖVERLÅTELSE
Avtal om överlåtelse av inkråm 2023
Checklista företagsförvärv 2023
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2023
Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2023
Tilläggsköpeskillingsklausul 2023
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2023
Ägarförbindelse inkråm 2023