Avtal rörelseöverlåtelse

Vid en rörelseöverlåtelse eller inkråmsaffär köps själva rörelsen i ett företag, t.ex. materiella anläggningstillgångar (maskiner, kontorsmöbler, varulager), immateriella rättigheter (varumärken) och andra rättigheter (olika typer av avtal).

Vid en överlåtelse kan köparen betala helt eller delvis, genom att ta över vissa skulder och andra förpliktelser som är kopplade till de tillgångar som köps.MALLAR I AVTAL RÖRELSEÖVERLÅTELSE
Avtal om överlåtelse av inkråm 2019
Checklista företagsförvärv 2019
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2019
Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2019
Tilläggsköpeskillingsklausul 2019
Tilläggsköpeskillingsklausul Engelsk 2019
Ägarförbindelse inkråm 2019