Belastningskontroll och belastningsregistret

Bakgrundskontroller är en kvalitativ faktacheck av en person eller ett företag. Bakgrundskontroller belyser ekonomiska och juridiska frågor och säkerställer att det sagda verkligen är det riktiga.

Belastningsregistret, vardagligt kallat brottsregistret, är ett register som polisen för enligt lagen om belastningsregister. Det innehåller bland annat information om eventuella domar och strafförelägganden. Domarna gallras bort efter bestämda intervall, böter normalt efter fem år och fängelsedomar tio år efter avtjänat straff.MALLAR I BELASTNINGSKONTROLL OCH BELASTNINGSREGISTRET
Checklista – Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregister 2023