Betalningar

Betalningar är ekonomiska transaktioner vid köp av en vara eller tjänst. Vid redovisning är det viktigt att se till att alla betalningar bokförs rätt. Köplagen reglerar alla transaktioner med lös egendom - vid försenad betalning kan företaget t.ex. ha rätt till dröjsmålsränta och som köpare kan man få en betalningsanmärkning.MALLAR I BETALNINGAR
Bankgiroutbetalningsräknare 2019
Fixkassa 2019
Kassabok månadsindelad 2019
Kontantkvitto 2019
Likviditetsprognos 2019