Betalningar

Betalningar är ekonomiska transaktioner vid köp av en vara eller tjänst. Vid redovisning är det viktigt att se till att alla betalningar bokförs rätt. Köplagen reglerar alla transaktioner med lös egendom - vid försenad betalning kan företaget t.ex. ha rätt till dröjsmålsränta och som köpare kan man få en betalningsanmärkning.MALLAR I BETALNINGAR
Bankgiroutbetalningsräknare 2020
Fixkassa 2020
Kassabok månadsindelad 2020
Kontantkvitto 2020
Likviditetsprognos 2020