Betalningar

Betalningar är ekonomiska transaktioner vid köp av en vara eller tjänst. Vid redovisning är det viktigt att se till att alla betalningar bokförs rätt. Köplagen reglerar alla transaktioner med lös egendom - vid försenad betalning kan företaget t.ex. ha rätt till dröjsmålsränta och som köpare kan man få en betalningsanmärkning.MALLAR I BETALNINGAR
Bankgiroutbetalningsräknare 2023
Fixkassa 2023
Kassabok månadsindelad 2023
Kontantkvitto 2023
Likviditetsprognos 2023