Betyg och intyg

Vid en anställnings upphörande är det viktigt för den anställde att få intyg som visar att man innehaft en viss tjänst inom företaget samt betyg på hur arbetet utförts. Mallar för hur man utformar intyg och betyg finner du hos DokuMera.MALLAR I BETYG OCH INTYG
Anställningsintyg 2019
Anställningsintyg Engelsk 2019
Arbetsgivarintyg
Arbetsintyg för företagare
Komplettering till Arbetsgivarintyg
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2019
Nyckelkvittens 2019
Praktikintyg 2019
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2019
Tjänstgöringsbetyg neutral ton Engelsk 2019
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2019
Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2019
Tjänstgöringsintyg 2019
Tjänstgöringsintyg Engelsk 2019