Betyg och intyg

Vid en anställnings upphörande är det viktigt för den anställde att få intyg som visar att man innehaft en viss tjänst inom företaget samt betyg på hur arbetet utförts. Mallar för hur man utformar intyg och betyg finner du hos DokuMera.MALLAR I BETYG OCH INTYG
Anställningsintyg 2023
Anställningsintyg Engelsk 2023
Arbetsgivarintyg
Arbetsintyg för företagare
Komplettering till Arbetsgivarintyg
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2023
Nyckelkvittens 2023
Praktikintyg 2023
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2023
Tjänstgöringsbetyg neutral ton Engelsk 2023
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2023
Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2023
Tjänstgöringsintyg 2023
Tjänstgöringsintyg Engelsk 2023