Bolagsordning

I ett aktiebolag ska det finnas en bolagsordning, redan i stiftelseurkunden, när bolaget bildas.

Bolagsordningen är lagstiftarens minimikrav för grundläggande överenskommelser mellan aktieägarna om hur bolaget ska bedriva sin verksamhet. Räkenskapsår, storlek på styrelse och vilket namn verksamheten ska bedrivas i är exempel på vad som måste finnas med i en bolagsordning.MALLAR I BOLAGSORDNING
Bolagsordning privat 2019
Bolagsordning privat Engelsk 2019
Bolagsordning privat röstvärde 2019
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2019
Checklista bolagsordning privat 2019