Bolagsordning

I ett aktiebolag ska det finnas en bolagsordning, redan i stiftelseurkunden, när bolaget bildas.

Bolagsordningen är lagstiftarens minimikrav för grundläggande överenskommelser mellan aktieägarna om hur bolaget ska bedriva sin verksamhet. Räkenskapsår, storlek på styrelse och vilket namn verksamheten ska bedrivas i är exempel på vad som måste finnas med i en bolagsordning.MALLAR I BOLAGSORDNING
Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2021
Anmälan om önskan att utöva förköp 2021
Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse 2021
Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2021
Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2021
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag med olika rösträtt och hembud 2021
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag utan inskränkningar 2021
Bolagsordning - Publikt utan inskränkningar 2021
Bolagsordning privat 2021
Bolagsordning privat Engelsk 2021
Bolagsordning privat röstvärde 2021
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2021
Checklista bolagsordning privat 2021
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2021
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2021
Meddelande till lösenberättigad aktieägare (hembud) 2021
Meddelande till styrelsen - avstående från hembud 2021
Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2021
Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2021
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2021
Underrättelse om erbjudande till förköp 2021