Bolagsordning

I ett aktiebolag ska det finnas en bolagsordning, redan i stiftelseurkunden, när bolaget bildas.

Bolagsordningen är lagstiftarens minimikrav för grundläggande överenskommelser mellan aktieägarna om hur bolaget ska bedriva sin verksamhet. Räkenskapsår, storlek på styrelse och vilket namn verksamheten ska bedrivas i är exempel på vad som måste finnas med i en bolagsordning.MALLAR I BOLAGSORDNING
Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2022
Anmälan om önskan att utöva förköp 2022
Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse 2022
Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2022
Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2022
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag med olika rösträtt och hembud 2022
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag utan inskränkningar 2022
Bolagsordning - Publikt utan inskränkningar 2022
Bolagsordning privat 2022
Bolagsordning privat Engelsk 2022
Bolagsordning privat röstvärde 2022
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2022
Checklista bolagsordning privat 2022
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2022
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2022
Meddelande till lösenberättigad aktieägare (hembud) 2022
Meddelande till styrelsen - avstående från hembud 2022
Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2022
Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2022
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2022
Underrättelse om erbjudande till förköp 2022