Bolagsordning

I ett aktiebolag ska det finnas en bolagsordning, redan i stiftelseurkunden, när bolaget bildas.

Bolagsordningen är lagstiftarens minimikrav för grundläggande överenskommelser mellan aktieägarna om hur bolaget ska bedriva sin verksamhet. Räkenskapsår, storlek på styrelse och vilket namn verksamheten ska bedrivas i är exempel på vad som måste finnas med i en bolagsordning.MALLAR I BOLAGSORDNING
Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2020
Anmälan om önskan att utöva förköp 2020
Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse 2020
Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2020
Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2020
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag med olika rösträtt och hembud 2020
Bolagsordning - Publikt avstämningsbolag utan inskränkningar 2020
Bolagsordning - Publikt utan inskränkningar 2020
Bolagsordning privat 2020
Bolagsordning privat Engelsk 2020
Bolagsordning privat röstvärde 2020
Bolagsordning privat röstvärde företräde 2020
Checklista bolagsordning privat 2020
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Meddelande till lösenberättigad aktieägare (hembud) 2020
Meddelande till styrelsen - avstående från hembud 2020
Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2020
Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2020
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Underrättelse om erbjudande till förköp 2020