Bolagsstämma

Bolagsstämma eller årsstämma är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året. Från och med år 2006 benämns ett bolags årliga ordinarie bolagsstämma för årsstämma.

Ordförande på bolagsstämman bör vara en person som är kunnig i aktiebolagsrätt, insatt i bolaget och väl förtrogen med röstförfaranden och god mötesteknik.UNDERKATEGORIER TILL BOLAGSSTÄMMA
Extra bolagsstämma
Årsstämma