Borgen

Att gå i borgen för någon innebär att man (borgensmannen) i en borgensförbindelse lovar att betala gäldenärens skuld till fordringsägaren (borgenären), om gäldenären inte betalar den. Det finns flera typer av borgen t.ex.: enkel borgen, proprieborgen, solidarisk borgen etc.

Även om borgensmannen tvingas betala skulden slipper inte gäldenären ifrån sin skuld. Borgensmannens regressrätt innebär att gäldenären fortfarande är skyldig att betala skulden, men nu inte till borgenären utan till borgensmannen.