Borgen

Under vissa förutsättningar kan det krävas att säkerhet ställs för att genomföra vissa åtgärder i domstolsprocessen. Så är fallet när en utländsk kärande ansöker om stämning samt när part ansöker om kvarstad. För det fall den som ansöker om stämning eller kvarstad inte når framgång har motparten rätt till ersättning ur den ställda säkerheten. I denna kategori finner du mallarna du behöver gällande säkerhet vid domstolstvister.MALLAR I BORGEN
Borgen för rättegångskostnader (utländsk kärande) 2023
Borgen vid kvarstad 2023