Bostadsrättsförening

I denna kategori hittar du mallar som på ett eller annat sätt har med bostadsrättsföreningar att göra; antingen för dig som förening eller för dig som medlem i bostadsrättsföreningen.

Mallarna består av olika exempeltexter som du kan använda, men självklart kan du enkelt anpassa innehållet efter de förutsättningar som gäller i just ditt fall.MALLAR I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Ansökan om andrahandsuthyrning brf 2023
Ansökan om inträde-medlemskap-utträde ur brf 2023
Ansökan om medlemskap i brf 2023
Arbetsordning styrelsens arbete i brf 2023
Avslag - ansökan om uthyrning i andra hand - bostadsrätt 2023
Dagordning ordinarie föreningsstämma - bostadsrättsförening 2023
Ekonomisk plan för brf 2023
Fullmakt företräda medlem i bostadsrättsförening 2023
Förhandsavtal brf 2023
Information om motion till medlem i brf 2023
Kallelse till ordinarie föreningsstämma - bostadsrättsförening 2023
Kallelse till styrelsemöte - bostadsrättsförening 2023
Lägenhetsförteckning 2023
Medgivande - ansökan om uthyrning i andra hand - bostadsrätt 2023
Medlemsförteckning i bostadsrättsförening 2023
Ordnings- och trivselregler i brf 2023
Protokoll - konstituerande stämma i brf 2023
Protokoll ordinarie föreningsstämma brf 2023
Protokoll styrelsemöte bostadsrättsförening 2023
Stadgar brf 2023
Styrelsemöte - Protokoll från konstituerande styrelsemöte i brf 2023
Underhållsplan brf 2023
Upplåtelseavtal Brf 2023
Överlåtelseavtal - Bostadsrätt 2023