Brandskydd

Brandskydd är förebyggandet av uppkomst och spridning av bränder. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd.

Syftet med brandskyddet är att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare och omgivning samt att trygga företagets anläggningstillgångar. För att uppnå syftet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete, som bör dokumenteras.MALLAR I BRANDSKYDD
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2020
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2020
Brandskyddshandbok 2020
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2020
Brandskyddspolicy 2020
Brandskyddspolicy Engelsk 2020
Brandskyddsregler 2020
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2020
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2020
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2020
Förteckning brandskyddsutrustning 2020
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2020
Instruktion brandskyddskontroll 2020
Instruktion vid brandlarm 2020
Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2020
Kontrollprotokoll - uppföljning av brandskyddsarbete 2020
Protokoll brandskyddskontroll 2020
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2020
Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2020
Utbildningsplan - brandskydd - enkel 2020
Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2020
Utbildningsplan - utrymningsövning 2020
Årshjul brandskydd 2020
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2020