Brandskydd

Brandskydd är förebyggandet av uppkomst och spridning av bränder. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd.

Syftet med brandskyddet är att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare och omgivning samt att trygga företagets anläggningstillgångar. För att uppnå syftet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete, som bör dokumenteras.MALLAR I BRANDSKYDD
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2021
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2021
Brandskyddshandbok 2021
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2021
Brandskyddspolicy 2021
Brandskyddspolicy Engelsk 2021
Brandskyddsregler 2021
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2021
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2021
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2021
Förteckning brandskyddsutrustning 2021
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2021
Instruktion brandskyddskontroll 2021
Instruktion vid brandlarm 2021
Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2021
Kontrollprotokoll - uppföljning av brandskyddsarbete 2021
Protokoll brandskyddskontroll 2021
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2021
Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2021
Utbildningsplan - brandskydd - enkel 2021
Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2021
Utbildningsplan - utrymningsövning 2021
Årshjul brandskydd 2021
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2021