Brandskydd

Brandskydd är förebyggandet av uppkomst och spridning av bränder. Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd.

Syftet med brandskyddet är att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, besökare och omgivning samt att trygga företagets anläggningstillgångar. För att uppnå syftet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete, som bör dokumenteras.MALLAR I BRANDSKYDD
Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2019
Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2019
Brandskyddshandbok 2019
Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal 2019
Brandskyddspolicy 2019
Brandskyddspolicy Engelsk 2019
Brandskyddsregler 2019
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2019
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2019
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2019
Förteckning brandskyddsutrustning 2019
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2019
Instruktion brandskyddskontroll 2019
Instruktion vid brandlarm 2019
Kontrollprotokoll - teknisk kontroll brandskyddsarbete 2019
Kontrollprotokoll - uppföljning av brandskyddsarbete 2019
Protokoll brandskyddskontroll 2019
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2019
Tillbudsrapport - systematiskt brandskyddsarbete 2019
Utbildningsplan - brandskydd - enkel 2019
Utbildningsplan - brandskydd - omfattande 2019
Utbildningsplan - utrymningsövning 2019
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2019