Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett brev till aktieägare enligt 15 kap. 14 § ABL.

Enligt 15 kap. 14 § ABL ska i bolag som inte är avstämningsbolag information om ett beslut om emission av konvertibler (med åtföljande konvertering till nya aktier) genast sändas till aktieägare, vars postadress är känd för bolaget, om aktieägaren har rätt till företräde att delta i emissionen.

Detsamma gäller beslut som med stöd av stämmans bemyndigande har fattats av styrelsen eller den som styrelsen inom sig har utsett. Underrättelse enligt ovan behövs inte, om samtliga aktieägare har varit företrädda vid den bolagsstämma som har beslutat om emissionen.

Mallen som DokuMera har utarbetat innehåller alla de uppgifter som krävs och låter dig enkelt skapa en underrättelse enligt ovan som direkt kan översändas till berörda aktieägare.

(ID 3736)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn