Budget

En budget är en prognos över förväntade ekonomiska händelser. Det är ett viktigt verktyg för att samordna företaget och styra det i rätt riktning. Det kan också vara ett bra verktyg för kommunikation mellan ledningen och medarbetarna.MALLAR I BUDGET
Aktivitetsbidragsbudget 2021
Intäktsbudget tvåårig 2021
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2021
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2021
Likviditetsprognos 2021
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2021
Marknadsföringsbudget tvåårig 2021
Personalkostnadsbudget tvåårig 2021
Projektbudget 2021
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2021
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2021
Tidsplan budgetarbete 2021