Budget

En budget är en prognos över förväntade ekonomiska händelser. Det är ett viktigt verktyg för att samordna företaget och styra det i rätt riktning. Det kan också vara ett bra verktyg för kommunikation mellan ledningen och medarbetarna.MALLAR I BUDGET
Aktivitetsbidragsbudget 2019
Intäktsbudget tvåårig 2019
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2019
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2019
Likviditetsprognos 2019
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2019
Marknadsföringsbudget tvåårig 2019
Personalkostnadsbudget tvåårig 2019
Projektbudget 2019
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2019
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2019
Tidsplan budgetarbete 2019