Budget

En budget är en prognos över förväntade ekonomiska händelser. Det är ett viktigt verktyg för att samordna företaget och styra det i rätt riktning. Det kan också vara ett bra verktyg för kommunikation mellan ledningen och medarbetarna.MALLAR I BUDGET
Aktivitetsbidragsbudget 2020
Intäktsbudget tvåårig 2020
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2020
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2020
Likviditetsprognos 2020
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2020
Marknadsföringsbudget tvåårig 2020
Personalkostnadsbudget tvåårig 2020
Projektbudget 2020
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2020
Tidsplan budgetarbete 2020