Budget

En budget är en prognos över förväntade ekonomiska händelser. Det är ett viktigt verktyg för att samordna företaget och styra det i rätt riktning. Det kan också vara ett bra verktyg för kommunikation mellan ledningen och medarbetarna.MALLAR I BUDGET
Aktivitetsbidragsbudget 2022
Intäktsbudget tvåårig 2022
Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2022
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2022
Likviditetsprognos 2022
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2022
Marknadsföringsbudget tvåårig 2022
Personalkostnadsbudget tvåårig 2022
Projektbudget 2022
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2022
Styrelsekostnadsbudget tvåårig 2022
Tidsplan budgetarbete 2022