Budgetering

Vid budgetering gör man en ekonomisk plan som vanligtvis löper över ett år och ger större kontroll över företagets ekonomiska resurser. En budget kan innefatta ett helt företag men även enstaka projekt eller avdelningar. Genom att budgetera kan företaget stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade och därifrån fatta relevanta beslut.MALLAR I BUDGETERING
Aktivitetsbidragsbudget 2020
Dagrapport säljaktiviteter 2020
Intäktsbudget produkt delmarknad 2020
Intäktsbudget tvåårig 2020
Marknadsföringsbudget tvåårig 2020
Målformulär 2020
Nyckelkundsplan 2020
Periodförsäljning för säljare 2020
Referenstagning 2020
Säljarens mål budget resultat 2020
Säljprognos 2020
Tolv månaders försäljning 2020
Veckobudget över säljaktiviteter 2020
Veckorapport säljaktiviteter 2020