Budgetering

Vid budgetering gör man en ekonomisk plan som vanligtvis löper över ett år och ger större kontroll över företagets ekonomiska resurser. En budget kan innefatta ett helt företag men även enstaka projekt eller avdelningar. Genom att budgetera kan företaget stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade och därifrån fatta relevanta beslut.MALLAR I BUDGETERING
Aktivitetsbidragsbudget 2023
Dagrapport säljaktiviteter 2023
Intäktsbudget produkt delmarknad 2023
Intäktsbudget tvåårig 2023
Marknadsföringsbudget tvåårig 2023
Målformulär 2023
Nyckelkundsplan 2023
Periodförsäljning för säljare 2023
Referenstagning 2023
Säljarens mål budget resultat 2023
Säljprognos 2023
Tolv månaders försäljning 2023
Veckobudget över säljaktiviteter 2023
Veckorapport säljaktiviteter 2023