Budgetering

Vid budgetering gör man en ekonomisk plan som vanligtvis löper över ett år och ger större kontroll över företagets ekonomiska resurser. En budget kan innefatta ett helt företag men även enstaka projekt eller avdelningar. Genom att budgetera kan företaget stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade och därifrån fatta relevanta beslut.MALLAR I BUDGETERING
Aktivitetsbidragsbudget 2019
Dagrapport säljaktiviteter 2019
Intäktsbudget produkt delmarknad 2019
Intäktsbudget tvåårig 2019
Marknadsföringsbudget tvåårig 2019
Målformulär 2019
Nyckelkundsplan 2019
Periodförsäljning för säljare 2019
Referenstagning 2019
Säljarens mål budget resultat 2019
Säljprognos 2019
Tolv månaders försäljning 2019
Veckobudget över säljaktiviteter 2019
Veckorapport säljaktiviteter 2019