Budgetering

Vid budgetering gör man en ekonomisk plan som vanligtvis löper över ett år och ger större kontroll över företagets ekonomiska resurser. En budget kan innefatta ett helt företag men även enstaka projekt eller avdelningar. Genom att budgetera kan företaget stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade och därifrån fatta relevanta beslut.MALLAR I BUDGETERING
Aktivitetsbidragsbudget 2022
Dagrapport säljaktiviteter 2022
Intäktsbudget produkt delmarknad 2022
Intäktsbudget tvåårig 2022
Marknadsföringsbudget tvåårig 2022
Målformulär 2022
Nyckelkundsplan 2022
Periodförsäljning för säljare 2022
Referenstagning 2022
Säljarens mål budget resultat 2022
Säljprognos 2022
Tolv månaders försäljning 2022
Veckobudget över säljaktiviteter 2022
Veckorapport säljaktiviteter 2022