Bygg och entreprenad

I den här kategorin hittar du mallar som på ett eller annat sätt har med entreprenader eller byggverksamhet att göra, exempelvis avtal, protokoll, arbetsmiljö och allmänna bestämmelser.MALLAR I BYGG OCH ENTREPRENAD
Allmänna bestämmelser ABS 18
Avvikelserapport entreprenad 2023
Besiktningsutlåtande entreprenad 2023
Byggmötesprotokoll 2023
Checklista riskbedömning för tillfälliga och rörliga arbetsplatser 2023
Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2023
Entreprenadkontrakt ABS 18
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation AB 04 - fast pris
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation AB 04 - löpande räkning
Entreprenadkontrakt totalentreprenad ABT 06 - fast pris
Entreprenadkontrakt totalentreprenad ABT 06 - löpande räkning
Entreprenadkontrakt_beställningsskrivelse 2023
Hantverkarformuläret 17
Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 2023
Kvalitetsplan bygg och entreprenad 2023
Riskbedömning och åtgärdsplan - planering av byggnads och anläggningsarbete 2023
Underrättelse till beställare - hinder 2023
Underrättelse till beställare - kompletterande projektering 2023
Underrättelse till beställare - rätt till tidsförlängning vid ÄTA-arbete 2023
Underrättelse till beställare - utförande av ÄTA-arbete 2023
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete medför väsentlig rubbning 2023
Underrättelse till beställare - ÄTA-arbete över gränsbelopp 2023