Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att få kännedom om vilka skyldigheter du har när det är alltför varmt eller kalt på arbetsplatsen.

Som arbetsgivare är det viktigt att känna till att avvikande temperaturer kan vara förenade med hälsorisker. Så länge temperaturen ligger inom det neutrala temperaturområdet, dvs. inom +10 till +30 C, föreligger i regel inga direkta hälsorisker. Däremot kan temperaturen vara sådan att den indirekt påverkar välbefinnandet i form av bristande komfort, vilket i sig kan öka risken för olyckor samt påverka produktiviteten och effektiviteten på arbetsplatsen.

Det finns inga allmänna regler om högsta temperatur på en arbetsplats eller om särskild sommarklädsel. Arbetsmiljölagens huvudregel är att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall - både långsiktiga och tillfälliga åtgärder.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du som arbetsgivare behöver tänka på när temperaturen är alltför varm eller kall på arbetsplatsen. Tänk på att det kan finnas särskilda regler för vissa verksamheter och att checklistan därför endast innehåller ett urval av åtgärder som du behöver ha i åtanke.

(ID 4946)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn