Checklista för avskedande, utan kollektivavtal 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid ett avskedande, i ett bolag utan kollektivavtalsanslutning.

Arbetsgivare får bara avskeda någon som grovt åsidosatt sina skyldigheter, t.ex. genom stöld, illojalitet eller våld. Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid. Avskedandet ska vara skriftligt och lämnas till den anställde personligen minst en vecka innan. Uppsägningsbeskedet ska innehålla uppsägningsgrund (avskedande) och fullföljdshänvisning (inom vilken tid det går att klaga). Regler angående avsked finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

(ID 938)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Besked om avskedande 2020
Personalhandbok 2020