Checklista meddelande korr åtgärd produktsäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att upprätta och kommunicera ut ett meddelande om en korrigerande åtgärd avseende produktsäkerhet.

Om företaget har drabbats av ett problem med produktsäkerheten avseende en eller flera produkter är det viktigt att visa att detta tas på största allvar samt att rätt åtgärder vidtas. En stor del i rättningen är att få ut meddelandet om hur och vilka åtgärder som kommer att vidtas eller redan har vidtagits. Det är därför viktigt att kommunikationen sköts på rätt sätt.

Med checklistan som stöd bockar du av vidtagna åtgärder. Du säkerställer därmed att du systematiskt går igenom nödvändiga steg för att åtgärda problemet samtidigt som du meddelar detta till företagets kunder och övriga berörda eller intresserade.

Specifikation

  • Checklista meddelande korr åtgärd produktsäkerhet 2024
  • 2037
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider