Coaching och mental träning

Det moderna ledarskapet innebär att du som chef eller ledare behöver fokusera på medarbetarnas personliga utveckling. Du behöver känna till hur du kan motivera dina medarbetare och vilka faktorer som driver dem framåt. Som coach ska du hjälpa dina medarbetare att nå sina mål.

Coaching hänger nära samman med mental träning, bland annat i fråga om självkänsla och självförtroende. Genom mental träning är det möjligt att förbättra både sin självkänsla och sitt självförtroende.MALLAR I COACHING OCH MENTAL TRÄNING
Formel för självförtroende 2020
Formel för självkänsla 2020
Policy för coaching 2020
Överenskommelse om coaching 2020