Coaching och mental träning

Det moderna ledarskapet innebär att du som chef eller ledare behöver fokusera på medarbetarnas personliga utveckling. Du behöver känna till hur du kan motivera dina medarbetare och vilka faktorer som driver dem framåt. Som coach ska du hjälpa dina medarbetare att nå sina mål.

Coaching hänger nära samman med mental träning, bland annat i fråga om självkänsla och självförtroende. Genom mental träning är det möjligt att förbättra både sin självkänsla och sitt självförtroende.MALLAR I COACHING OCH MENTAL TRÄNING
Checklista för coacher - mötet med klienten 2022
Coachingplan 2022
Formel för självförtroende 2022
Formel för självkänsla 2022
Frågeformulär - förstå varför du vill nå dina mål 2022
Frågeformulär - identifiera dina mål 2022
Frågeformulär - identifiera dina styrkor 2022
Frågeformulär för coach 2022
Förberedelseunderlag inför upprättande av coachingplan 2022
Livshjul för bättre balans 2022
Policy för coaching 2022
Självutvärdering efter coaching 2022
Underlag - brainstorming för måluppfyllelse 2022
Överenskommelse om coaching 2022