Corona

Här finner du samtliga mallar som på ett eller annat sätt har med coronaviruset och dina skyldigheter på arbetsplatsen att göra. Glöm inte att dessa mallar kan behöva användas tillsammans med mallar inom arbetsmiljö och hälsa.MALLAR I CORONA
Avtal om korttidspermittering 2022
Avtal tillfällig lönesänkning 2022
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2022
Besked om permittering 2022
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2022
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2022
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2022
Checklista - förbättra ditt immunförsvar 2022
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2022
Checklista korttidspermittering 2022
Checklista ledarskap på distans 2022
Checklista pandemiplanering 2022
Checklista smittrisker och hygien 2022
Checklista Tio ordningsregler för distansarbete 2022
Checklista återgång till arbete efter corona 2022
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2022
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19 2022
Hygienhandbok 2022
Lista över dekaler - minska risker för smittspridning 2022
PM Förbättra ditt immunförsvar
PM Medveten andning och coronavirus
PM Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertest på arbetsplatsen 2022
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2022
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2022
Policy för förhindrande av smitta 2022
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2022
Riskbedömning - coronavirus 2022