Corona

Här finner du samtliga mallar som på ett eller annat sätt har med coronaviruset och dina skyldigheter på arbetsplatsen att göra. Glöm inte att dessa mallar kan behöva användas tillsammans med mallar inom arbetsmiljö och hälsa.MALLAR I CORONA
Avtal om korttidspermittering 2020
Avtal om tillfällig lönesänkning 2020
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2020
Besked om permittering 2020
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2020
Checklista corona och arbetsgivares ansvar 2020
Checklista förbättra ditt immunförsvar 2020
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2020
Checklista korttidspermittering 2020
Checklista ledarskap på distans 2020
Checklista pandemiplanering 2020
Checklista smittrisker och hygien 2020
Checklista tio ordningsregler för distansarbete 2020
Checklista återgång till arbetsplatsen efter coronapandemin 2020
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2020
Handlingsplan när en anställd testar positivt för COVID-19 2020
Hygienhandbok 2020
PM - Förbättra ditt immunförsvar
PM - medveten andning och coronavirus
PM - Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertestning på arbetsplatsen 2020
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2020
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2020
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2020
Policy förhindrande av smitta 2020
Riskbedömning - coronavirus 2020