Corona

Här finner du samtliga mallar som på ett eller annat sätt har med coronaviruset och dina skyldigheter på arbetsplatsen att göra. Glöm inte att dessa mallar kan behöva användas tillsammans med mallar inom arbetsmiljö och hälsa.MALLAR I CORONA
Avtal om korttidspermittering 2021
Avtal tillfällig lönesänkning 2021
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2021
Besked om permittering 2021
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2021
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2021
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2021
Checklista - förbättra ditt immunförsvar 2021
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2021
Checklista korttidspermittering 2021
Checklista ledarskap på distans 2021
Checklista pandemiplanering 2021
Checklista smittrisker och hygien 2021
Checklista Tio ordningsregler för distansarbete 2021
Checklista återgång till arbete efter corona 2021
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2021
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19 2021
Hygienhandbok 2021
Lista över dekaler - minska risker för smittspridning 2021
PM Förbättra ditt immunförsvar
PM Medveten andning och coronavirus
PM Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertest på arbetsplatsen 2021
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2021
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2021
Policy för förhindrande av smitta 2021
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2021
Riskbedömning - coronavirus 2021