Datadelning

Det är vanligt förekommande att verksamheter delar/överför personuppgifter till varandra. Sådan delning måste följa dataskyddsförordningens bestämmelser. Det är därför av vikt att säkerställa att delningen är laglig. Det ställs inte några uttryckliga krav på att parterna ska upprätta ett avtal (så länge det inte är fråga om en personuppgiftsbiträdesrelation), men det är ändå rekommendabelt att upprätta ett avtal för att tydliggöra respektive parts ansvar för personuppgifterna. Tänk på att ett datadelningsavtal endast ska upprättas mellan parter som båda är personuppgiftsansvariga.MALLAR I DATADELNING
Checklista - Datadelningsavtal 2023
Checklista - gemensamt personuppgiftsansvar 2023
Datadelningsavtal 2023