Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ställer flera krav på dig som behandlar personuppgifter. Det handlar bland annat om rättslig grund för behandling av personuppgifter och efterlevande av de grundläggande principerna om personuppgiftsbehandling. I den här kategorin finner du mallar för alla delar av arbetet med dataskyddsförordningen eller GDPR som den också kallas för.