De registrerades rättigheter

De registrerade har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Det är bland annat fråga om rätt till information, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning, rätt att göra invändningar samt dataportabilitet. De registrerade har även rätt att motsätta sig direktmarknadsföring. Du måste säkerställa att de registrerade på ett enkelt sätt kan ta tillvara sina rättigheter, och du måste informera dem om deras rättigheter, vilket lämpligen sker genom verksamhetens personuppgiftspolicy.