Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar.

Bra chefer kan delegera. Vad som dock är viktigt att tänka på är att delegeringen ska ske klart och tydligt så att båda parter är överens om vad som gäller. Delegeringen tjänar även som bevis på vem som är ansvarig för det fall något händer eller om en tvist uppstår.

Med denna mall kan du delegera ansvar från en position till en annan. Den består av en flersidig underrättelse som förklarar ansvarsstrukturen, villkor för delegering och vilka följder en delegering har om den överordnade ingriper trots delegeringen.

Underrättelsen är generellt utformad och kan användas inom de flesta yrken, yrkesområden och arbetsuppgifter. Givetvis kan mallen även anpassas för ditt företags eventuella särskilda behov.

(ID 3919)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn