Detektion

Detektion eller upptäckande av oegentligheter kan ske genom återkommande interna revisioner och kontroller av exempelvis tidsrapportering, leverantörsbetalningar och löne- och bonusutbetalningar. Rutiner och riktlinjer vad som ska göras vid pågående eller upptäckt brottslig handling är ett minimikrav.UNDERKATEGORIER TILL DETEKTION
Detektion