Detektion

Övervakning avser en situation när någon part kontrollerar vad någon annan part gör eller vad som pågår. Traditionellt har polis och säkerhetstjänster samt militärer bedrivit övervakning . Dagens teknologier har gjort det möjligt för allt fler näringsidkare kan kontrollera medarbetare och närmiljön, bland annat med hjälp av kamerabevakning.