Distansarbete

Distansarbete blir i allt högre grad till en norm. Som arbetsgivare behöver du ha rutiner och riktlinjer för vad som ska gälla vid arbete på distans. Något som är viktigt att tänka på är att vid digitala arbetsplatser saknar e-post- och textkommunikation de nyanser som kommunikation ansikte mot ansikte har. Det innebär att distansarbetare måste visa disciplin och ordning för att behålla professionella relationer. Med hjälp av mallarna i denna kategori kan du skapa förutsättningar för ett framgångsrikt distansarbete.MALLAR I DISTANSARBETE
Avtal för hemmakontor 2023
Avtal om distansarbete 2023
Avtal om distansarbete Engelsk 2023
Checklista anställningsintervju på distans 2023
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2023
Checklista Tio ordningsregler för distansarbete 2023
Checklista utrustning vid distansarbete 2023
Policy för distansarbete 2023
Protokoll skyddsrond digital arbetsmiljö 2023